Cistim

Center for Innovation and Stimulation of Drug Discovery

ennl

Met de steun van KUL en CD3

Opgericht in 2007 door K.U. Leuven, bundelt CISTIM de expertise voor een vlottere transformatie van innovatief biomedisch onderzoek van academische instellingen en kleine bedrijven naar gevalideerde doelwitten en potentiële geneesmiddelen.

Een belangrijke partner van Cistim is het Centre for Drug Design en Discovery (CD3). Dit centraal platform aan de K.U. Leuven investeert in en bevordert translationeel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen.

Website by l2design