Cistim

Center for Innovation and Stimulation of Drug Discovery

ennl

Missie

CISTIM voert gespecialiseerd onderzoek uit in het gebied van de ontdekking van innovatieve kleine molecule geneesmiddelen.

Op deze wijze wil Cistim de validatie van nieuwe potentiële doelwitten voor de behandeling van ziekten en de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen bevorderen.

Onderzoek

CISTIM wijdt zich aan de coordinatie en uitvoering van onderzoeksprojecten, met name :

 • onderzoek omtrent innovatieve biomedische concepten,
  aangedragen door universiteiten en andere onderzoeksinstellingen,
  om deze nieuwe concepten te valideren
 • biologisch onderzoek ter identificatie van nieuwe moleculen met biologische activiteit
  (bv. screening, in silico modelling),
 • scheikundige synthese (medicinale chemie) en biologische evaluatie van moleculen
  om hun biologische activiteit en andere eigenschappen te optimaliseren.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in allerlei domeinen en omtrent allerlei ziektebeelden.

Website by l2design